Rejestracja
OPŁATA ZJAZDOWA
 
  rejestracja do dnia 30.04.2017 r. 
15.05.2017 r.
rejestracja po dniu 01.05.2017 r. 
16.05.2017 r.
rejestracja w czasie konferencji 
uczestnik  600 zł 750 zł 1250 zł
uczestnik w trakcie specjalizacji 500 zł 650 zł 1000 zł
członek PTG i PTGO* 500 zł 650 zł 1000 zł
student** 180 zł 200 zł 250 zł
osoba towarzysząca 250 zł 300 zł 400 zł
*  rejestracja w preferencyjnych stawkach dotyczy tylko Członków Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Ginekologi Onkologicznej, którzy opłacili składkę członkowską. W celu weryfikacji uprzejmie proszę o przesłanie dowodu wpłaty na adres: katarzyna.polakowska@trip.pl po dokonaniu rejestracji. 
** potwierdzenie statusu studenta: numer legitymacji oraz nazwa Uczelni są wymagane podczas rejestracji

 
LEKARZY STAŻYSTÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z: katarzyna.polakowska@trip.pl
 
 
opłata zjazdowa dla uczestników zawiera: 
udział w obradach
materiały zjazdowe
certyfikat
obiad w dniu 15.09.2017 r.
serwisy kawowe w dniu 15.09.2017 r.
kolację w dniu 15.09.2017 r.
opłata za osobę towarzyszącą zawiera:
obiad w dniu 15.09.2017 r.
kolację w dniu 15.09.2017 r.

*Studenci zwolnieni są z opłaty zjazdowej, natomniast kwota do zapłaty dotyczy wyżywienia podczas zjazdu (obiad, przerwy kawowe, kolacja w dniu 15.09.2017 r.)
 
  
INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE 14 września 2017
Bezpłatny udział dla zarejestrowanych uczestników
wyłącznie po zaznaczeniu opcji WARSZTATY w formularzu rejestracji! 


UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

OPCJONALNIE
kolacja z Wykładowcami w dniu 14.09.2017 r.
cena: 150 zł
 

OPŁATA ZJAZDOWA NIE OBEJMUJE REZERWACJI HOTELU

(rezerwacji hotelowej oraz udziału w kolacji z Wykładowcami
można dokonać w formularzu rejestracji )

-----------------------------------------------------------------------------


FAKTURY
Uczestnik otrzyma 2 rodzaje faktur:  
1. z tytułu opłaty zjazdowej oraz kolacji z Wykładowcami o faktura 23% vat 
2. z tytułu zakwaterowania oraz osoby towarzyszącej fakturę vat marża na usługę turystyki

dane do przelewu:  
Grupa TRIP Kongresy Sp. z o.o.  s.k.   
ul. Sarmacka 5b   02-972 Warszawa    
nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
nr rachunku bankowego: 10 1030 0019 0109 8503 3002 1787    
właściwy tytuł przelewu: onko2017 imię oraz nazwisko uczestnika

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika

Faktury zostaną przesłane drogą mailową.
Jeżeli wiadomość nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog spam
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WARUNKI ANULACJI REZERWACJI 
w przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym   
niż na 50 dni przed rozpoczęciem pobytu/konferencji, zamawiający   
zapłaci odszkodowanie wg następujących zasad:  
- anulacja pomiędzy 50 a 30 dniem - 25% wartości zlecenia  
- anulacja pomiędzy 29 a 21 dniem - 50% wartości zlecenia   
- anulacja pomiędzy 20 a 8 dniem - 75% wartości zlecenia   
- poniżej 7 dni - 100% wartości zlecenia

Patronat Honorowy


Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego


Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego
 

Sponsorzy

Sponsor PlatynowySponsor Srebrny


 
Sponsor Brązowy


 Patronat Medialny